Wybór wózka widłowego

Wózki widłowePrzed zakupem czegokolwiek do firmy warto się najpierw zastanowić nad tym, czego tak naprawdę potrzebujemy oraz nad formę finansowania danej rzeczy. W tym artykule skupię się jednak nad technicznymi aspektami doboru odpowiedniego wózka widłowego do potrzeb naszej firmy.

Typ wózka widłowego jaki wybierzemy jest ściśle uzależniony od warunków w jakich będzie on eksploatowany i od pracy jaką będzie miał wykonywać.

Gdzie wózek będzie wykorzystywany?

Pierwszym i chyba najważniejszym kryterium doboru wózka jest określenie, czy będzie on pracował na zewnątrz, czy w pomieszczeniach, czy może i tu i tu. Jeżeli będzie wykorzystywany zarówno na świeżym powietrzu jak i w pomieszczeniach, to trzeba jeszcze określić czy pomieszczenie jest dobrze wentylowane, przewiewne, ze stale otwartą podczas pracy bramą i czy wózek będzie długo tam przebywał. Dokładne określenie powyższych parametrów pracy pozwoli ocenić, czy pojazd ma być elektryczny, czy spalinowy a jeżeli spalinowy to czy należy doposażyć go w instalację gazową.

Jeżeli w pomieszczeniu to jakim?

Przy wyborze wózka pracującego w pomieszczeniach np. halach magazynowych, powierzchniach sklepowych, magazynach podziemnych itp. musimy dokładnie określić rodzaj i parametry owych pomieszczeń, by poruszający się po ich pojazd nie stwarzał zagrożenia. Tu istotne są takie elementy, jak: powierzchnia, wysokość, szerokość traktów komunikacyjnych, rodzaj zadaszenia, typ oświetlenia czy zastosowana nawierzchnia.

Od tych parametrów zależy czy wózek ma być wysokiego składowania, czy potrzebuje odpowiednich pochyłów, jaka ma być jego zwrotność i przyspieszenie i jakie zastosować ogumienie.

Gdzie znajduje się firma.

Warto aby autoryzowany serwis znajdował się w niedalekiej okolicy naszej firmy bądź producent oferował serwis d2d. Inaczej przy każdym, nawet najdrobniejszym uszkodzeniu, będziemy zmuszeni do dłuższych postojów sprzętu zanim zostanie on naprawiony.

Temat doboru wózka jest niezwykle szeroki. Tu skupiłem się jedynie na bardzo ogólnych kryteriach. Poszczególne aspekty omówię w kolejnych artykułach. Bliższych szczegółów można też szukać na stronach producentów takich jak np.  www.promag.pl/Wozki_widlowe